Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Στα προϊόντα που προμηθεύουμε περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων :

  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές γραφείου
  • Φορητοί υπολογιστές (Laptops - Notebooks)
  • Servers
  • Εξαρτήματα Η/Υ (Μητρικές, Οθόνες, Σκληρούς Δίσκους κλπ.)
  • Περιφερειακά κάθε είδους (Εκτυπωτές, Scanners κλπ.)
  • Συστήματα Back-up
  • Συσκευές Αδιαλείπτου Λειτουργίας (UPS)
  • Ειδικές Κάρτες Η/Υ (Data Collection κλπ.)

  • Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 17 Δεκέμβριος 2013 19:44)